0901.011.000

Nhà phố 4 tầng hiện đại NP24 (Anh Sơn – Hà Nội)

Nhà phố 4 tầng hiện đại NP24 (Anh Sơn – Hà Nội)

File goc 2 T1 (1) T2 T3 T4 7 Khon

Hình ảnh thi công thực tế

1274606_1411089039112116_1631109801_o

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 12

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 11

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 10

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 09

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 08

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 07

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 06

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 05

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 04

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 03

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 02

Noi that hien dai - (Nha a Son - Ha Noi) 01